Δικαίωμα απόσυρσης

Το δικαίωμα απόσυρσης επιφυλάσσεται αποκλειστικά για τους καταναλωτές (φυσικά πρόσωπα που αγοράζουν αγαθά όχι για σκοπούς που σχετίζονται με την επαγγελματική, εμπορική ή επιχειρηματική τους δραστηριότητα), συνεπώς δεν μπορούν να ασκηθούν από νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα που ενεργούν για σκοπούς που αναφέρονται στην επαγγελματική δραστηριότητα που ενδεχομένως μεταφέρονται ενδεχομένως έξω.

Το κόστος επιστροφής του προϊόντος βαρύνει τον πελάτη.

Σε περίπτωση ζημιάς στο καλό κατά τη διάρκεια των μεταφορών, Μέση μόντεξ Θα ειδοποιήσει τον πελάτη του συμβάντος (εντός 14 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του περιουσιακού στοιχείου στις αποθήκες του), για να του επιτρέψει να υποβάλει αμέσως καταγγελία κατά του courier που επέλεξε και να λάβει την επιστροφή της αξίας του ακινήτου (εάν είναι ασφαλισμένος ) Σε αυτό το ενδεχόμενο, το προϊόν θα διατεθεί στον πελάτη για την επιστροφή του, ακυρώνοντας ταυτόχρονα το αίτημα για ανάληψη.

Τα έξοδα επιστροφής, τα μέσα και οι μέθοδοι των οποίων ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει, είναι ευθύνη και ευθύνη του πελάτη που δεν θα αποζημιωθεί με κανέναν τρόπο Μέση μόντεξ Σε περίπτωση που τα περιουσιακά στοιχεία χάθηκαν, καταστράφηκαν, κλαπεί ή χάθηκαν.

Σε περίπτωση απόσυρσης από τη σύμβαση αγοράς ηλεκτρονικών συσκευών, ο χρήστης πρέπει να επαναφέρει ανεξάρτητα τις διαμορφώσεις του εργοστασίου του άρθρου (π.χ. εξάλειψη προσωπικών και/ή κωδικών πρόσβασης που σχετίζονται με τους προσωπικούς λογαριασμούς τους). Διαφορετικά, το προϊόν θα υποστεί βλάβη και Μέση μόντεξ Δεν θα προχωρήσει στην επιστροφή χρημάτων.

Για να επωφεληθούν από αυτό το δικαίωμα επιστροφής, πρέπει να επιστραφούν αγαθά στην ολοκληρωμένη ή/και σφραγισμένη συσκευασία, να μην παραβιάζονται, η προθεσμία της οποίας δεν έχει ξεπεραστεί και αυτό δεν έχει καταναλωθεί, αν και εν μέρει. Σταμάτησε παραπάνω, η επιστροφή δεν επιτρέπεται σε περίπτωση:

α) Σε περίπτωση αγοράς ιατρικών συσκευών
β) Με την προσφορά τροφίμων, ποτών ή άλλων αγαθών που προορίζονται για τρέχουσα κατανάλωση στην οικογένεια και παρέχονται φυσικά από έναν επαγγελματία σε συχνές και τακτικές στροφές στο σπίτι, στην κατοικία ή στο χώρο εργασίας του καταναλωτή
γ) σε περίπτωση αγορών κάτω των 50 ευρώ (εκτός εάν ο παγκόσμιος λόγος ότι ο καταναλωτής πρέπει να πληρώσει ανεξάρτητα από το ποσό των μεμονωμένων συμβάσεων υπερβαίνει τα 50 ευρώ).
δ) σε περίπτωση σύμβασης σχετικά με μια υπηρεσία μετά από πλήρη παροχή της Υπηρεσίας εάν η εκτέλεση της σύμβασης ξεκίνησε με τη συμφωνία Express Consumer.
ε) σε περίπτωση προσφοράς προσαρμοσμένων ή σαφώς προσαρμοσμένων περιουσιακών στοιχείων ·
στ) σε περίπτωση παροχής αγαθών που κινδυνεύουν να επιδεινώνονται ή να λήγουν γρήγορα ·
ζ) σε περίπτωση παροχής σφραγισμένων αγαθών που δεν προσφέρονται να επιστρέφονται για λόγους υγιεινής ή να συνδεθούν με την προστασία της υγείας και έχουν ανοίξει μετά την παράδοση ·
η) Σε περίπτωση παροχής περιουσιακών στοιχείων ότι μετά την παράδοση είναι από τη φύση τους αναμειγνύεται αδιάσπαστα με άλλα αγαθά.
i) κουπόνια, κάρτες δώρων και παρόμοια προϊόντα (ως παράδειγμα και όχι εξαντλητικά: κουτιά δώρων, κάρτες δώρων, καλά καύσιμα, εικονικές επαναφορτίσεις ...);

J) προπληρωμένες κάρτες ή/και τηλεφωνήματα που έχουν ενεργοποιηθεί από τον πελάτη.

Δεν είναι αποδεκτές που αποδίδονται για αντικείμενα που δεν έχουν αποδοθεί. Αποδέχονται αποδόσεις άρθρων που δεν σφραγίζονται μόνο σε περίπτωση δυσλειτουργίας.

Μέθοδοι και ώρες για την άσκηση του δικαιώματος απόσυρσης

Οι μέγιστο χρόνο εντός των οποίων η υποβολή αιτήσεων ή καταγγελιών είναι οι εξής:

  • 14 ημέρες για καταγγελίες σχετικά με ελαττωματικά αγαθά, λείπουν ή δεν αντιστοιχούν στην παραγγελία.
  • 30 ημέρες για ρούχα από την απόσυρση
  • 14 ημέρες για αιτήσεις σχετικά με αποστολές ή παραδόσεις (π.χ. το πακέτο που δεν λαμβάνεται, το πακέτο, τα προβλήματα παράδοσης κ.λπ.).
  • 14 ημέρες για αιτήσεις σχετικά με τις συναλλαγές πληρωμής ή επιστροφής επιστροφής.

Ο πελάτης έχει περίοδο 14 (δεκατέσσερις) ημέρες για να αποσυρθεί.

Η περίοδος απόσυρσης λήγει μετά από 14 (δεκατέσσερις) ημέρες από την παραλαβή των αγαθών ή, σε περίπτωση υπηρεσιών, από την ολοκλήρωση της σύμβασης. Μέσα σε αυτόν τον όρο ο πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει Μέση μόντεξ η βούληση να αποσυρθεί από τη σύμβαση 

Τα δικαιώματα των πελατών σας προστατεύονται από το νομοθετικό διάταγμα 206/2005. Ως εκ τούτου, μπορείτε να αποσύρετε από τη σύμβαση, ακόμη και εν μέρει, χωρίς εξηγήσεις και χωρίς επιδείνωση των εξόδων, υπό την προϋπόθεση ότι επικοινωνεί την απόσυρση με καταχωρημένη επιστολή με απόδειξη επιστροφής στο Mitrovo S.R.L εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. Η επικοινωνία μπορεί να προβλεφθεί, εντός του ίδιου όρου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@modemore.it με την προϋπόθεση ότι επιβεβαιώνεται με καταχωρημένη επιστολή με απόδειξη επιστροφής εντός των ακόλουθων 48 ωρών. Στην παρούσα επικοινωνία πρέπει να καθορίσετε την επιθυμία να αποσυρθείτε από την αγορά και το προϊόν ή τα προϊόντα για τα οποία σκοπεύετε να ασκήσετε το δικαίωμα απόσυρσης, προσαρμόζοντας ένα αντίγραφο της απόδειξης. Επομένως, πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν ή τα προϊόντα με δικά σας έξοδα,

Στέλνοντας το/i α

Mitrovo S.R.L
Μέσω της Πορτογαλίας 11/7
35127 Padua (PD)

Το σύνολο του ποσού θα επιστραφεί εντός 14 ημερών από την αποδοχή της επιστροφής. Το πρώτο κόστος των ποδιών θα παραμείνει σε κάθε περίπτωση σε αυτό ίσο με € 15.00 ανά πακέτο, σε περίπτωση απόσυρσης από εμάς, τα έξοδα θα ανέρχονται σε € 30.00 ανά πακέτο.

Εάν αποφασίσετε να αποσύρετε το κατεστραμμένο προϊόν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/εγγεγραμμένης επιστολής, με την επιστροφή του προϊόντος με την αποστολή του ίδιου (όπως ανά προηγούμενες ενδείξεις), η διαδικασία επιστροφής χρημάτων έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του νομοθετικού διατάγματος 206/05 modemore.it θα επιστρέψει όλες τις πληρωμές εντός 14 (δεκατέσσερις) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία το δικαίωμα απόσυρσης του πελάτη έχει συνειδητοποιήσει την άσκηση, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση το πρόσθετο το κόστος που προέρχεται από την πιθανή επιλογή ενός τύπου παράδοσης εκτός από τον λιγότερο ακριβό τύπο τυπικής παράδοσης που προσφέρει η Modemore.it). Εν πάση περιπτώσει, ο πελάτης δεν θα πρέπει να επιβαρυνθεί με κανένα κόστος ως συνέπεια αυτής της επιστροφής.

Το Modemore.it θα είναι σε θέση να συγκρατήσει την επιστροφή μέχρι να λάβει το άθικτο προϊόν ή έως ότου ο πελάτης έχει δείξει ότι έχει στείλει τα αγαθά, ανάλογα με την κατάσταση που εμφανίζεται πρώτα.

Για τις αγορές που πραγματοποιούνται με πληρωμή με πιστωτική κάρτα, η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί μέσω αντιστροφής της συναλλαγής απευθείας στην πιστωτική κάρτα.

Για τις αγορές που πραγματοποιούνται με την πληρωμή του πελάτη, ο πελάτης θα δικαιούται να αποκαταστήσει τα κουπόνια.

 

Δωρεάν αποστολή

Δωρεάν αποστολή άνω των 29,99€, Παράδοση εντός 2-7 εργάσιμων ημερώ

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας

Προωθήσεις, νέα προϊόντα και προσφορές. Απευθείας στο γραμματοκιβώτιό σας.